home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ép buộc chấp hành viên (Phần 4 – Chương 4)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ép buộc chấp hành viên (Phần 4 – Chương 4)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi đến Kho Lương Thực (Tây Bắc làng Phong Niên)
 • Nói chuyện với Sopong
 • Đi vào Kho Lương Thực
 • Nói chuyện với Sopong
 • Giải cứu 2 lính bảo vệ kho trong nhà kho
 • Đi theo Sopong
 • Sử dụng 3 cái xô gần giếng để dập lửa
 • Giải cứu 2 dân làng bị trói trong nhà kho
 • Sử dụng bom để phá thùng bom Lục Mộc
 • Nói chuyện với Sopong
 • Sử dụng bom để phá thùng bom Lục Mộc
 • Đánh bại Dorin
 • Nói chuyện với Sopong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ép buộc chấp hành viên (Phần 4 – Chương 4)