home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đụng độ (Phần 7 – Chương 4)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đụng độ (Phần 7 – Chương 4)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi đến quận Kế Bàng
 • Nói chuyện với lũ trẻ
 • Nói chuyện với Wang Chumji
 • Đi theo Wang Chumji
 • Giao đấu với anh em của bang Kế Bàng
 • Đi theo Wang Chumji đến hang ổ Bí Mật
 • Nói chuyện với Wang Chumji
 • Đi xuyên suốt tòa nhà
 • Chiến đấu với Ku Yang
 • Nói chuyện với Ku Yang
 • Đánh bại Heuk Kae
 • Nói chuyện với Ku Yang

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đụng độ (Phần 7 – Chương 4)