home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đứa trẻ hoảng loạn (Phần 1 – Chương 21)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đứa trẻ hoảng loạn (Phần 1 – Chương 21)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Sun Jinha
  • Nói chuyện với Dondon
  • Lấy khăn tay của Woomah (đánh lính Hắc Long ở khu vực đó)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đứa trẻ hoảng loạn (Phần 1 – Chương 21)