home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đồng minh (Phần 4 – Chương 28)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đồng minh (Phần 4 – Chương 28)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Gặp Dochun tại Trại Thám Hiểm Phía Bắc (trên tầng 2)
  • Nói chuyện với Soha ở bên ngoài
  • Đi đến Hang Chuanka
  • Nói chuyện với Soha trong hang
  • Đánh bại Iksatin lấy bộ xương của hắn
  • Phá hủy đống băng và nói chuyện với Doduri
  • Nói chuyện với Soha

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đồng minh (Phần 4 – Chương 28)