home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đồng hành với Cóc (Phần 3 – Chương 14)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đồng hành với Cóc (Phần 3 – Chương 14)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Kulia ở Quán Rượu Đại Ngư về nơi ở của Ông già Ik
  • Thu thập Rượu Thượng Hạng từ những con Quỷ Đầu Gốm tại Hồ Câu Đại Ngư và nói chuyện với ông già Ik
  • Nói chuyện với Yunwa bên ngoài Cung Thủy Oa
  • Đốt Bùa Hộ Thân của Thủy Oa tại Làng Thủy Oa (đến chỗ cây trụ có sấm sét nhấn F)
  • Tìm nơi Guixong lần trốn trong Cung Thủy Oa và nói chuyện với hắn
  • Thu thập Huyết Cầu của Vua Thủy Oa từ tướng quân Tadpil
  • Thu thập Lam Cầu của Vua Thủy Oa từ tướng quân Firrebeli
  • Mở khóa cổng giam giữ vua Feichi và nói chuyện với hắn
  • Nhấn Enter + /chaptay + Enter
  • Báo cáo cho Ông già Ik tại Trại Tị Nạn Thủy Oa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đồng hành với Cóc (Phần 3 – Chương 14)