home Blade and Soul, Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội trưởng Dochun (Phần 1 – Chương 2)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội trưởng Dochun (Phần 1 – Chương 2)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Gặp Dochun
  • Giết 3 lính Hải Tặc Đen
  • Cứu một vệ binh bất tỉnh và đưa đến Gwak Jun
  • Gặp Dochun tại Phòng hồi phục

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội trưởng Dochun (Phần 1 – Chương 2)