home Uncategorized (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội quân không tên (Phần 2 – Chương 2)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội quân không tên (Phần 2 – Chương 2)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Ah Rogan ở Trại Lính Quân Phong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội quân không tên (Phần 2 – Chương 2)