home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội quân của Musin (Phần 2 – Chương 21)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội quân của Musin (Phần 2 – Chương 21)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tìm hiểu thêm về đôi cánh của Mushin từ Keeron The Red tại Hang Bóng Mờ
  • Gặp Soha tại Nhà trọ Yehara (phù về, trên tầng 2 Nhà trọ)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đội quân của Musin (Phần 2 – Chương 21)