home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đôi cánh của Mushin (Phần 2 – Chương 22)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đôi cánh của Mushin (Phần 2 – Chương 22)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Lấy hóa đơn rượu của Soha trên bàn
  • Kiểm tra hóa đơn của Soha (Nhấn I, nhấp trái vào hóa đơn)
  • Nói chuyện với Yehara trên tầng 2 Nhà trọ yehara
  • Nói chuyện với Yunwa
  • Nói chuyện với Gil

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đôi cánh của Mushin (Phần 2 – Chương 22)