home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đôi cánh của Mushin P2 (Phần 2 – Chương 39)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đôi cánh của Mushin P2 (Phần 2 – Chương 39)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đánh bại Yamcha trong Động Xương Trắng và thu hồi Huy Chương Bạc
  • Đánh bại Gumyung trong Doanh Trại Sương Mờ ở Lăng Học Giả và thu hồi Huy Chương vàng
  • Nói chuyện với Podan
  • Đi đến Đôi Cánh Của Mushin
  • Nói chuyện với Yunwa
  • Chiến đấu cùng Yehara, Soha, Juwol và đánh bại các chiến binh của Lữ Đoàn Yonkai
  • Nói chuyện với Yunwa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đôi cánh của Mushin P2 (Phần 2 – Chương 39)