home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điều người chiến binh đã chứng kiến (Phần 3 – Chương 19)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điều người chiến binh đã chứng kiến (Phần 3 – Chương 19)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đánh bại 5 bính sĩ Startus nhiễm độc tại Cổ Đô Cổng Chính
  • Đi đến Kho bạc Hoàng Tộc
  • Nói chuyện với Doyung
  • Tìm Nanh Búa tại Kho Bạc Hoàng Tộc
  • Nói chuyện với Doyung
  • Timf Hoàng tử Sogun và Công chúa Solaan
  • Nói chuyện với Sogun
  • Đánh bại Sogun
  • Nói chuyện với Solaan
  • Quay lại nói chuyện với Nanh Búa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điều người chiến binh đã chứng kiến (Phần 3 – Chương 19)