home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điệp viên của Đế quốc Stratus (Phần 2 – Chương 8)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điệp viên của Đế quốc Stratus (Phần 2 – Chương 8)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi tới Suối Hồi Phục và nói chuyện với Park Bumjin
  • Nói chuyện với tướng quân Han
  • Tiêu diệt 5 Lính do thám biên giới Nam Hỏa và lấy thuốc giải cỏ độc từ chúng
  • Đưa thuốc giải cỏ độc cho Sojun
  • Nói chuyện với Sojun
  • Nói chuyện với tướng quân Han

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điệp viên của Đế quốc Stratus (Phần 2 – Chương 8)