home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điềm báo của bóng đêm (Phần 6 – Chương 6)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điềm báo của bóng đêm (Phần 6 – Chương 6)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Di chuyển đến Làng Đá (Đại Mạc)
  • Đánh bại 15 Bang Hắc Xà ở Làng Đá
  • Nói chuyện với Miryung trên nóc nhà Lusung ở Làng Đá
  • Đánh bại 6 Thầy Tế ở 6 cổng dịch chuyển gần đó
  • Đi vào Di Tích Cự Nham
  • Nói chuyện với Poharan
  • Đi theo Poharan vào sâu trong Di Tích Cự Nham
  • Đánh bại Utaha
  • Nói chuyện với Dokdan wor Di Tích Cự Nham

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Điềm báo của bóng đêm (Phần 6 – Chương 6)