home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Di sản của quá khứ (Phần 4 – Chương 31)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Di sản của quá khứ (Phần 4 – Chương 31)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Ròi khỏi nhà và gõ /kinhphuc trước thi thể dưới bậc thang
  • Nói chuyện với hồn ma của BaekmukI và đánh bại hắn
  • Sử dụng Long Mạch bên trong nhà của Jiwan để trở về Thành Sương Bạc
  • Nói chuyện với Yunma Kahn ở Thành Sương Bạc

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Di sản của quá khứ (Phần 4 – Chương 31)