home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đi câu cá (Phần 1 – Chương 11)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đi câu cá (Phần 1 – Chương 11)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với dân làng bị thương ở Làng chài ô nhiễm
  • Tiêu diệt 5 thây ma và ngư dân nhiễm tà khí
  • Tìm Dochun ở vị trí gần đó
  • Hỗ trợ ngư dân làng chài ô nhiễm (tìm 1 dân làng hoảng sợ và nhấn F )
  • Nói chuyện với Gungwon
  • Tìm Jinsoyun trong Động Ô Nhiễm
  • Giúp Dochun đánh bại Thạch Nhân khổng lồ bị nhiễm tà khi
  • Nói chuyện với Dochun
  • Hộ tống Dochun khỏi Động ô nhiễm
  • Nói chuyện với Dochun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đi câu cá (Phần 1 – Chương 11)