home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Dấu hiệu hoa sen (Phần 2 – Chương 17)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Dấu hiệu hoa sen (Phần 2 – Chương 17)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Mở hộp lưu trữ của Henbong ở Hang Phong Xà
  • Mở hộp lưu trữ của Fenglao ở Hang Phong Xà
  • Gặp Soha tại Trại Thợ Săn Kho Báu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Dấu hiệu hoa sen (Phần 2 – Chương 17)