home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Danh tính của Thủ lĩnh Hắc Long (Phần 7 – Chương 13)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Danh tính của Thủ lĩnh Hắc Long (Phần 7 – Chương 13)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đọc nhật ký của Jin Taejung trong túi đồ
 • Nói chuyện với Junhado
 • Đến Học viện Thiên Ảnh ở Giai Lệ tìm Yuhui
 • Đấu với Yuhui ở Học viện Thiết Ảnh
 • Nói chuyện với Soha
 • Đến Ngục Talus nói chuyện với Junghado (đi xuống dưới cầu thang)
 • Vào trong, nói chuyện với thủ lĩnh giáo phái Hắc Long
 • Nói chuyện với Soha
 • Đánh bại thủ lĩnh giáo phái Hắc Long nổi điên
 • Nói chuyện với Junghado
 • Truyền khí cho thủ lĩnh giáo phái Hắc Long rồi nói chuyện với hắn
 • Nói chuyện với Soha
 • Đánh bại bọn Hắc Long xâm lược nhà ngục
 • Nói chuyện với Soha
 • Nói chuyện với Junghado
 • Nói chuyện với Yunma Fei tại Sảnh chính Giai Lệ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Danh tính của Thủ lĩnh Hắc Long (Phần 7 – Chương 13)