home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đánh bại người khổng lồ (Phần 4 – Chương 18)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đánh bại người khổng lồ (Phần 4 – Chương 18)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đến trung tâm Trại Cảnh Vệ và nói chuyện với Yu Chun
  • Tới phòng thẩm vấn
  • Nói chuyện với binh lính của Sungu
  • Gõ /dedoa để đe dọa tên lính
  • Nói chuyện với Yu Chun
  • Nói chuyện với lính canh
  • Đánh bại khổng lồ thép và lấy sổ bí mật
  • Nói chuyện với Yu Fei ở Phòng Hoàng Gia

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đánh bại người khổng lồ (Phần 4 – Chương 18)