home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đại Mạc thời xa xưa (Phần 2 – Chương 15)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đại Mạc thời xa xưa (Phần 2 – Chương 15)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với cố vấn của Lữ đoàn Yonkai Jong Richu
  • Thu thập 5 xương sườn của Ác điểu hoang mạc ở Đại Mạc
  • Nói chuyện với đầu bếp riêng của Yonkai Ben Toh
  • Báo lại cho cố vấn lữ đoàn Yonkai Jong Richu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đại Mạc thời xa xưa (Phần 2 – Chương 15)