home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đã phải thấy trước điều này rồi (Phần 5 – Chương 10)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đã phải thấy trước điều này rồi (Phần 5 – Chương 10)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Trò chuyện vời Dochun phía trước Phòng Hoàng Gia – Giai Lệ
  • Đọc thông báo tuyển cử Trường Hồng Môn trong túi đồ
  • Hạ xuống 5 thông báo tuyển người Hồng Môn tại Hội Thương Gia – Giai Lệ
  • Trò chuyện với Bunyang
  • Đến Tu viện rừng tuyết (Núi Sương Bạc)
  • Nói chuyện với Dochun tại Tu viện rừng tuyết
  • Nói chuyện với Tayjin tại Tu viện rừng tuyết
  • Bảo vệ Jinsoyun bằng cách đánh bại 4 chiến binh
  • Nói chuyện với Jinbin tại Thiên Đỉnh

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Đã phải thấy trước điều này rồi (Phần 5 – Chương 10)