home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cướp biển và đạo tặc (Phần 1 – Chương 8)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cướp biển và đạo tặc (Phần 1 – Chương 8)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Gi Bongsa ở Trại Kiểm Lâm
  • Xác định chỗ của số thuốc súng bị lấy từ Su Hwan trong Hang ổ cướp bóc (vào Hang ở cướp bóc nhớ đánh chết từng con lính rồi mới diệt Su Hwan cuối cùng, nếu chạy đến chố Hwan ngay sẽ không đánh lại đám lính lớn)
  • Nói chuyện với Gi Bongsa
  • Tìm thư trong người bọn Hắc Long (đánh quái ở vòng tròn đỏ trên bản đồ, chỉ cần đánh 1 quái là nhặt được thư)
  • Nói chuyện với Gi Bongsa ở Hang ổ Hắc Long

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cướp biển và đạo tặc (Phần 1 – Chương 8)