home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tìm kiếm những người vô tội (Phần 5 – Chương 8)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tìm kiếm những người vô tội (Phần 5 – Chương 8)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Trò chuyện với người cha bị lạc mất con ở Làng Tuyết
  • Lấy ống nhòm từ Hổ Trắng nanh dài bên ngoài Làng Tuyết
  • Đưa ống nhòm cho Kijung
  • Trò chuyện với Nokho Chó Săn ở Làng Jomu
  • Thu thập 2 Ruột Voi (đánh Voi Thuần Hóa ở Làng Baba)
  • Đưa ruột voi cho Coco (Cây Dừa)
  • Đi theo Coco và đưa cho nó phần ruột voi
  • Đi theo Coco tới Điện Thờ
  • Nói chuyện với Thợ Săn Liheng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tìm kiếm những người vô tội (Phần 5 – Chương 8)