home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tìm kiếm bắt đầu (Phần 3 – Chương 4)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tìm kiếm bắt đầu (Phần 3 – Chương 4)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Iksanun trong nhà của ông ấy ở Làng Thân Cây (t2)
  • Thu được máu của Hươu Đồng Bằng tại Xưởng Rượu Đầu Gốm
  • Thu được nước suối cổ từ Thủy Bình
  • Nói chuyện với Yongsuk tại Đồi Sói
  • Nói chuyện với iksanun ở tầng 2 Làng Thân Cây

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tìm kiếm bắt đầu (Phần 3 – Chương 4)