home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tẩu thoát ngoạn mục (Phần 3 – Chương 3)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tẩu thoát ngoạn mục (Phần 3 – Chương 3)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với ilsim ở Mỏ Linh Thạch
 • Thả những công nhân Làng Quilyn
 • Thả Du kích nổi dây Hongyun
 • Thu được 5 vũ khí bị tịch thu từ Kẻ Chấp Pháp Talus
 • Giao 5 vũ khí cho Công nhân nổi dậy
 • Thả Thị trưởng Taywo và nói chuyện với ông ấy
 • Đánh bại phản tặc Hongyun
 • Nói chuyện với Thị trưởng Taywo
 • Quay lại nhà của Thị trưởng Taywo tại Làng Quilyn
 • Nói chuyện với ilsim ở Thiên Môn
 • Dán 2 lá Bùa Long Mạch lên những cây cột xung quanh Thiên Môn
 • Nói chuyện với Ilsim ở Làng Thân Cây (Tầng 2)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cuộc tẩu thoát ngoạn mục (Phần 3 – Chương 3)