home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường lên trời (Phần 3 – Chương 5)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường lên trời (Phần 3 – Chương 5)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Bondu ở Trại Thợ Săn
  • Tìm Shin Hai ở Điểm Tập Kết Hoàng Gia
  • Hộ tống Shin Hai đến với đồng minh của cô ấy
  • Đánh bai Young Chul
  • Nói chuyện với Iksanun ở gần đó
  • Nói chuyện với Shin Hai
  • Nói chuyện Bondu ở Trại Thợ Săn
  • Tìm Sanugo ở Hang Mãnh Thú (nhảy lên từ những cây nấm)
  • Nói chuyện với Sanugo
  • Quay về với Bondu ở Trại Thợ Săn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường lên trời (Phần 3 – Chương 5)