home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường đến bóng tối (Phần 4 – Chương 1)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường đến bóng tối (Phần 4 – Chương 1)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đọc lá thư của Yura (nhấp trái vào lá thư trong bản nhiệm vụ bên phải màn hình)
  • Nói chuyện với Yura trên tầng 2 tháp Mushin
  • Nói chuyện với Mushin
  • Kháng vết tích hoa hồng đen và nói chuyện với Mushin
  • Nói chuyện với Yura

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường đến bóng tối (Phần 4 – Chương 1)