home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường chuộc tội (Phần 4 – Chương 24)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường chuộc tội (Phần 4 – Chương 24)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Dịch chuyển đến Tu Viện Rừng Tuyết
  • Nói chuyện với Chú tiểu sợ hãi
  • Truyền nội năng cho 5 Sư chiến binh bị thương
  • Tìm Tu sĩ Hyungdam
  • Đánh bại 10 sát thủ tập sự và quân lính tập sự tấn công Hyungdam
  • Đánh bại đội trưởng giám sát Hook Am
  • Nói chuyện với Tu sĩ Hyungdam ở Đền Chính
  • Đi đến Trạm Thám Hiểm và nói chuyện với Gwan Sulji
  • Tiến vào Hang Vua Khỉ, lấy bia đá cổ từ Vua Khỉ Ogong
  • Nói chuyện với Gwan Sulji ở Suối Hoang Dã

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con đường chuộc tội (Phần 4 – Chương 24)