home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con dao trong bóng tối (Phần 3 – Chương 25)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con dao trong bóng tối (Phần 3 – Chương 25)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đến căn cứ Đông Thiên Ấn
  • Đánh bại binh lính Talus, sau đó giải thoát cho đội trưởng Winsok và nói chuyện với anh ta
  • Lấy một khẩu súng trường từ giá vũ khí và dùng nó để kích nổ thuốc nổ
  • Đánh bại binh lính Talus trong trung tâm điều hành
  • Nói chuyện với Winsok
  • Hủy tài liệu Thiên Ấn ở trung tâm điều hành
  • Tìm và đánh bại Damung
  • Nói chuyện với Winsok
  • Đuổi theo Bak Reechun
  • Tiêu diệt kẻ phản bội Thiên Ấn và nói chuyện với Doyuhan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Con dao trong bóng tối (Phần 3 – Chương 25)