home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chuyển đổi âm ảnh (Phần 6 – Chương 5)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chuyển đổi âm ảnh (Phần 6 – Chương 5)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Lính canh gục ngã tại Làng Tre
  • Đối chất với Poharan
  • Nói chuyện với Tae Jangum
  • Chiến đấu với Poharan
  • Nói chuyện với Poharan
  • Nói chuyện vơi Gwak Jun tại phòng hồi phục – Làng tre
  • Đưa thuốc cho Jinsoyun
  • Nói chuyện với Jinsoyun
  • Nói chuyện với Dodan
  • Nói chuyện với Tae Jangum

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chuyển đổi âm ảnh (Phần 6 – Chương 5)