home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chúng ta đã học được gì (Phần 3 – Chương 21)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chúng ta đã học được gì (Phần 3 – Chương 21)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Nanh Đỏ tại Chốt Vệ Hồn
  • Dánh bại Dokkaebi Giấy tồn tại rải rác trong Kho Bạc Bỏ Hoang
  • Đọc quyển sách nhặt được khi đánh Dokaebi Giấy
  • Nói chuyện với Nanh Đỏ tại Chốt Vệ Hồn
  • Sử dụng Long Mạch và nói chuyện với iksanun trong Quỷ Môn Quan
  • Đánh bại Yura
  • Nói chuyện với iksanun
  • Nói chuyện với Nanh Xám
  • Nhấn Enter + gõ lệnh /chaptay + Enter
  • Nói chuyện với Nanh Đỏ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chúng ta đã học được gì (Phần 3 – Chương 21)