home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chứng cứ bị nguyền rủa (Phần 4 – Chương 19)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chứng cứ bị nguyền rủa (Phần 4 – Chương 19)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Dịch chuyển đến Chính Điện và nói chuyện với Lính gác cổng
  • Nói chuyện với Jo Sungu
  • Đánh bại Đội trưởng quân tiên phong của Jo Gungu
  • Nói chuyện với Yu Chun
  • Định vị Jo Sungu
  • Đánh bại Ja Haejun
  • Đánh bại Wu Handul
  • Nói chuyện với Jo Sungu
  • Nói chuyện với Yu Chun
  • Nói chuyện với Kẻ đưa tin Talus

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chứng cứ bị nguyền rủa (Phần 4 – Chương 19)