home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chìm vào biển lửa (Phần 1 – Chương 27)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chìm vào biển lửa (Phần 1 – Chương 27)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Tìm Namsoyoo ở Bờ biển Làng Tre (nếu còn ở chiến hạm Hải Tặc Đen thì phù về)
 • Nói chuyện với Thị trưởng Daygu
 • Nói chuyện với Janghun
 • Đánh bại 8 tên Hải Tặc Đen
 • Phá hủy Đại pháo Hải Tặc Đen
 • Nói chuyện với Janghun
 • Nói chuyện với Yongsook
 • Cứu Guni
 • Nói chuyện với Chengun
 • Đi đến nhà Dochun
 • Đi đến hải đăng
 • Đánh bại Gwon
 • Nói chuyện với Chengun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chìm vào biển lửa (Phần 1 – Chương 27)