home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chào mừng (Phần 4 – Chương 11)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chào mừng (Phần 4 – Chương 11)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Gặp Yu Chun ở Giai Lệ và nói chuyện với hắn
 • Nhìn xung quanh hội thương gia
 • Dùng Long Mạch để đuổi theo sau Xạ Thủ
 • Nhặt vỏ đạn
 • Kiểm tra vỏ đạn
 • Tới văn phòng Hội thương gia và hỏi Han Muki về hộp đạn
 • Nói với Da Para ở Chợ đen Hao
 • Giải cứu 5 tù nhân thương gia bóng mờ
 • Nói với Da Para
 • Nhặt vũ khí từ giá đỡ vũ khí
 • Đánh bại Toh To Lớn và băng đảng Toh côn đồ của hắn
 • Nói với Da Para

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chào mừng (Phần 4 – Chương 11)