home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chặn thư tín (Phần 1 – Chương 24)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chặn thư tín (Phần 1 – Chương 24)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Somunbu ở Tiền Đồn Canh Gác (yêu cầu cấp 18)
  • Chặn quạ đưa tin của Hải Tặc Đen
  • Đánh bại Tân binh Hải Tặc Đen
  • Đánh bại người huấn luyện Hải Tặc Đen
  • Nói chuyện với Somunbu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Chặn thư tín (Phần 1 – Chương 24)