home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cây cầu bị gãy (Phần 1 – Chương 13)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cây cầu bị gãy (Phần 1 – Chương 13)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Pundihay ở tửu quán Làng Lục Bảo
  • Nói chuyện với Lão Cho
  • Tìm và thu thập Củi cây bách (đến vị trí nhấn F)
  • Đổ nước vào bình nước lão Cho (đến vị trí nhấn F)
  • Nói chuyện với Lão Cho

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cây cầu bị gãy (Phần 1 – Chương 13)