home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cánh đồng rực lửa (Phần 2 – Chương 10)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cánh đồng rực lửa (Phần 2 – Chương 10)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi tới Vườn Bạo Chúa tìm Choi Jina (còn gọi là Cánh đồng cỏ độc)
 • Lấy đuốc và đốt cháy cây cỏ độc
 • Tiêu diệt 8 thành viên của Môn đồ Huyết Dụ
 • Tìm tướng quân Han Sirang ở gần lối vào Chùa Hoàng Hôn
 • Tìm kiếm Ah Rogan và Baymu trong Chùa Hoàng Hôn (lối cầu thang)
 • Giải cứu Baymu và nói chuyện với Han Sirang
 • Tìm Jinsoyun
 • Tìm tướng quân Han ở Làng Bóng Xế
 • Nói chuyện với kẻ lang thang Podan
 • Thắp hương ở nơi thờ phụng Baymu
 • Nói chuyện với kẻ lang thang Podan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cánh đồng rực lửa (Phần 2 – Chương 10)