home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cánh cổng mở (Phần 4 – Chương 10)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cánh cổng mở (Phần 4 – Chương 10)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi tới nơi Yunsang và Juwol đang bị giam giữ ở Làng Phong Niên
  • Nói chuyện với Yunsang
  • Nói chuyện với Juwol
  • Nói chuyện với Daljen

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cánh cổng mở (Phần 4 – Chương 10)