home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cảng Mây Trắng, Thành phố Cảng (Phần 7 – Chương 3)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cảng Mây Trắng, Thành phố Cảng (Phần 7 – Chương 3)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Đô Đốc Hae Mujin ở Nhà Trọ Đông Phong
 • Điều tra vụ bạo động ở Tháp Võ Thần và nói chuyện với Dokgom (Sau khi nghe lính nói chuyện), (chú ý, ko cần dịch chuyển về Tháp Võ Thần, chỉ cần đi đến vùng màu vàng gần đó)
 • Nói chuyện với Nokku
 • Nói chuyện với Bae Ling ở Đường Cướp Bóc
 • Nói chuyện với Na Kanil ở gần Chợ Nổi
 • Đánh bại những kẻ buôn nô lệ và giải thoát tù nhân (bạn cần đánh lính để NPC gạt cần mở đường, đồng thời chờ lính NPC nói chuyện xong mới giải thoát được nô lệ)
 • Nói chuyện với Na Kanil
 • Nói chuyện với Nokku
 • Đi tới Cảng Mây Trắng (đi ra theo hướng cổng chính của Chợ Nổi)
 • Đánh bại lũ quái vật bị xổng chuồng và truyền khí vào những người thủy thủ bị ngất xỉu
 • Nói chuyện với sĩ quan trưởng Ha Jin
 • Lẻn vào trụ sở Hắc Long thông qua bức tường bị hỏng và tìm đội trưởng Thương đội (không đi vào cổng chính mà men theo bức tường thành để tìm NPC, khi gặp cổng chính thì rẽ phải rồi men theo bức tường)
 • Trốn khỏi trụ sở Hắc Long cùng Jin Bae
 • Nói chuyện với Jin Bae
 • Nói chuyện với Nokku

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cảng Mây Trắng, Thành phố Cảng (Phần 7 – Chương 3)