home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cẩn thận tộc nanh nhọn (Phần 3 – Chương 15)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cẩn thận tộc nanh nhọn (Phần 3 – Chương 15)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Bondu ở Tàn Tích Thủy Oa
 • Thu được Đuôi Vỗ Huyết Nguyện từ Thủ Lĩnh Ngạc Ngư
 • Nói chuyện với Bondu ở Tàn Tích Thủy Oa
 • Đi tới Đấu trường Nanh Nhọn
 • Nói chuyện với Hàm Cá Mập ở Đấu Trường Nanh Nhọn
 • Đánh bại Chiến Binh Móng Vuốt
 • Nói chuyện với Hàm Cá Mập ở Đấu Trường Nanh Nhọn
 • Đánh bại Chiến Binh Răng Thép
 • Nói chuyện với Hàm Cá Mập ở Đấu Trường Nanh Nhọn
 • Đánh bại Chiến Binh Vảy Cứng
 • Đối thoại Chiến Binh Vảy Cứng
 • Nói chuyện với Bondu ở Tàn Tích Thủy Oa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cẩn thận tộc nanh nhọn (Phần 3 – Chương 15)