home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cắn răng chịu đựng (Phần 1 – Chương 15)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cắn răng chịu đựng (Phần 1 – Chương 15)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Lão già Jum (đi về hướng Thung lũng thực tập)
  • Kiếm mật gấu từ gấu hoang dã
  • Nói chuyện với Lão Cho (đến Hồ Thanh Oa trên bản đồ)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cắn răng chịu đựng (Phần 1 – Chương 15)