home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cần có sự hy sinh (Phần 2 – Chương 27)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cần có sự hy sinh (Phần 2 – Chương 27)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Soha tại Tiền Trạm Yonkai
  • Thu thập 3 Bùa tà thuật từ Điện Thờ Thổ Dân
  • Nói chuyện với Soha tại Tiền Trạm Yonkai
  • Đến Hồ Sen gặp Yehara, để thực hiện ước nguyện của Jang Jongwon
  • Nhận hoa sen của Yehara
  • Nói chuyện với linh hồn của Yesana
  • Nói chuyện với Yehara
  • Nói chuyện với Jang Jongwon ở Làng Điềm Gở

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cần có sự hy sinh (Phần 2 – Chương 27)