home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cái giá của chiến tranh (Phần 2 – Chương 28)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cái giá của chiến tranh (Phần 2 – Chương 28)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Jang Yeo, trưởng làng Điềm Gở
  • Tìm Chulu ở Hang ổ Bokgon và hỏi về ý nguyện của Muyong
  • Nói chuyện với Jang Yeo, trưởng làng Điềm Gở
  • Lấy nước từ nồi nước sôi và đổ vào tượng Tướng Gubong ở ngoài Làng Điềm Gở
  • Nhặt ý nguyện của Muyong gần tượng Tướng Gubong
  • Đọc Ý Nguyện của Muyong (Nhấn I, nhấp trái vào thư)
  • Trở về găp Jang Yeo

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Cái giá của chiến tranh (Phần 2 – Chương 28)