home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Buổi họp mặt (Phần 4 – Chương 14)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Buổi họp mặt (Phần 4 – Chương 14)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đọc quyển Luật Lệ Đấu Trường trong túi đồ
 • Nói chuyện với Jinhoe
 • Tiến vào đấu trường chung kết
 • Đánh bại tất cả những kẻ thách đấu
 • Nói chuyện với Dochun
 • Đánh thắng Dochun
 • Nói chuyện với Jinhoe
 • Gõ /kinhphuc để quỳ gối trước Hoàng thượng
 • Nói chuyện với Jo Sungu
 • Nói chuyện với Yunma Fei ở Phòng Hoàng Gia
 • Nói chuyện với Yu Chun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Buổi họp mặt (Phần 4 – Chương 14)