home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bóng tối của quá khứ (Phần 2 – Chương 29)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bóng tối của quá khứ (Phần 2 – Chương 29)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Jong Richu ở Đại Đội Yonkai
  • Đánh bại Unhak ở Lăng Bóng Mờ và lấy Huy Chương Bạc
  • Nói chuyện với Jakdan tại Lăng Bóng Mờ
  • Nói chuyện với Jong Chiru

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bóng tối của quá khứ (Phần 2 – Chương 29)