home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bình yên trước cơn bão (Phần 4 – Chương 33)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bình yên trước cơn bão (Phần 4 – Chương 33)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Yunma Kahn ở Làng Tuyết
 • Tìm Yunma Fei ở Làng Tuyết
 • Ký nghị quyết đồng minh để sát nhập lực lượng với quân đồng minh ở Đồng Bằng Thủy Nguyệt
 • Nói chuyện với tổng sứ giả Kiki ở Làng Tuyết
 • Nói chuyện với Yunma Kahn ở Làng Tuyết
 • Đi đến Làng Tre ở Bờ Biển Lục Lam
 • Nói chuyện với thầy thuốc Gwak Jun ở Làng Tre
 • Nói chuyện với Yongsook ngay trước nhà trọ Làng Tre
 • Nói chuyện với Amundo ngay trước nhà trưởng làng ở Làng Tre
 • Nói chuyện với Gwak Chil ở Thiên Đỉnh
 • Đi đến sảnh sư phụ
 • Nói chuyện với Gwak Chil
 • Chuẩn bị bàn tưởng niệm Hồng Môn bên trong Sảnh sư phụ
 • Gõ /chaptay trước bàn tưởng niệm
 • Nói chuyện với Gwak Chil

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bình yên trước cơn bão (Phần 4 – Chương 33)