home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Biệt đội giải cứu (Phần 1 – Chương 26)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Biệt đội giải cứu (Phần 1 – Chương 26)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Cưỡi Long Mạch đến Chiến hạm Hải Tặc Đen, nói chuyện với Chengun. Để đến được với Chengun, bạn đi đến đoạn cuối đường cụt rồi tìm 1 cái hầm có lối đi xuống gần đó, đi thẳng một đoạn là đến.
  • Giải cứu Namsooyo
  • Đánh bại Wungsam
  • Giải cứu Namsooyo
  • Thoát khỏi thuyền và nói chuyện với Chengun hoặc Somunbu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Biệt đội giải cứu (Phần 1 – Chương 26)