home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bất ngờ (Phần 1 – Chương 9)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bất ngờ (Phần 1 – Chương 9)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Hạ gục Kusim (đánh từng con quái một trước khi gạ gục Kusim)
  • Nhặt thư của Wungsam
  • Nói chuyện với Gi Bongsa
  • Nói chuyện với ở Lò hỏa táng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bất ngờ (Phần 1 – Chương 9)