home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bắt đầu đầu mối (Phần 7 – Chương 1)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bắt đầu đầu mối (Phần 7 – Chương 1)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đọc thư của Dodan
  • Nói chuyện với Dodan ở nhà của Do Cheon Pung ở Làng Tre Bờ Biển Lục Lam
  • Sử dụng đuốc ở Hải Đăng bờ biển Làng Tre để gửi tín hiệu
  • Nói chuyện với quái vật ẩn diện ở Hải Đăng bờ biển Làng Tre
  • Nói chuyện với Dodan
  • Thông qua Trấn Vô Nguyệt di chuyển đến Doanh Trại Quân Phong (Trấn Vô Nguyệt ở bản đồ Đại Mạc)
  • Đánh bại lính trinh sát bị nhiễm bệnh ở ngoại thành doanh trại quân phong rồi nói chuyện với Park Mu Rang
  • Đánh bại 3 Lính phòng ngự nhiễm bệnh, truyền nội lực cho 5 trinh sát đang hấp hối
  • Đánh bại tướng quân Hwang nhiễm bệnh
  • Nói chuyện với Đại tướng bảo vệ Park Mu Rang ở ngoại thành Doanh trại Quân Phong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bắt đầu đầu mối (Phần 7 – Chương 1)