home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bát đại sư phụ (Phần 1 – Chương 16)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bát đại sư phụ (Phần 1 – Chương 16)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Hang Thực Tập và tìm Hansu và nói chuyện với hắn
  • Đi theo Hansu
  • Đi đến tận cùng của hang Luyện Tập (đánh từng con quái để đến cuối hang)
  • Nói chuyện với Lão Cho
  • Cưỡi Long Mạch thấp nhất (chạy đến vị trí nhấn F)
  • Cưỡi Long Mạch đến vách đá trung tâm
  • Cưỡi Long Mạch đến Hang Huyết Long
  • Nói chuyện với Bunah

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bát đại sư phụ (Phần 1 – Chương 16)