home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bài tập công việc hợp pháp (Phần 4 – Chương 7)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bài tập công việc hợp pháp (Phần 4 – Chương 7)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đến Hang Hòa Võ để tìm Yunsang (nhảy qua tảng đá để xuống dưới cây cầu rồi vào hang)
 • Làm gián đoạn trận đánh Hắc Điểu
 • Đánh bại Wu Lo và đốc công của hắn
 • Nói chuyện với Do Kichun
 • Tìm cái hũ của Plu Tao
 • Tìm cái hũ của Gu Fee
 • Nói chuyện với Do Kichun
 • Đánh bại Yunsang
 • Đánh bại Do Kichun
 • Nói chuyện với Yu Chun
 • Lấy chìa khóa ngục từ Do Kichun
 • Giải cứu 3 dân làng
 • Nói chuyện với bà lão

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Bài tập công việc hợp pháp (Phần 4 – Chương 7)